பத்திரிகை வெளியீடுகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பெயர் / முக்கிய சொல்)

25 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
New Order issued relaxing certain limitations/suspensions imposed on outward remittances of foreign exchange 2023 2023-07-24
Non-Renewal of the Money Changing Permits issued to fifteen (15) Money Changers (MCs) for the year 2023 2023 2023-07-10
பொதுமக்களின் கையிலுள்ள வௌிநாட்டு நாணயங்களை வைப்பிலிடுவதற்கான/விற்பனை செய்வதற்கான பொதுமன்னிப்பு 2022 2022-08-18
பணிகள் ஏற்றுமதி கிடைப்பனவுகளை/பெறுகைகளை கட்டாயமாக மாற்றுதல் தேவைப்பாட்டினை தளர்த்தல் 2022 2022-08-16
வெளிநாட்டு நாணயத்தை உடைமையில் வைத்திருப்பதன் மீது வழங்கப்பட்ட கட்டளையை நீடித்தல் 2022 2022-07-08
வெளிநாட்டுச் செலாவணியை உடமையில் வைத்திருத்தல் மீதான வரையறைகளை, நியதிகளை மற்றும் நிபந்தனைகளைத் திருத்துதல் 2022 2022-06-25
தவறிழைத்த நாணயமாற்றுநர்களுக்கெதிராக இலங்கை மத்திய வங்கி ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளைத் தொடர்கிறது 2022 2022-04-01
இலங்கை மத்திய வங்கி பிரசன்னா மணி எக்சேன்ச் (பிறைவேற்) லிமிடெட்டிற்கு வழங்கிய நாணயமாற்று அனுமதிப் பத்திரத்தினை இரத்து செய்கிறது 2022 2022-03-31
பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல் - நாணயமாற்றுநர்கள் 2022 2022-03-28
அதிகாரமளிக்கப்படாத வௌிநாட்டு நாணய வணிகம் பற்றிய தகவல்களை வழங்குமாறு இலங்கை மத்திய வங்கி பொது மக்களை கோருகின்றது 2022 2022-02-28
சுற்றுலாவிடுதிப் பணிகளை வழங்குவோர் இலங்கைக்கு வௌியே வதியும் ஆட்களிடமிருந்தான கொடுப்பனவுகளை வௌிநாட்டுச் செலாவணியில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமென்பதனை இலங்கை மத்திய வங்கி கட்டாயமாக்குகிறது 2022 2022-01-24
ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளின் மீளனுப்பல் மற்றும் மாற்றல் மற்றும் உயா்ந்தளவிலான தொழிலாளா் பணவனுப்பல்களை கவா்வதற்கான ஊக்குவிப்புத் திட்டம் 2022 2022-01-08
ஏற்றுமதிப் பெறுகைகளின் மாற்றல் மீது மத்திய வங்கி புதிய விதிகளை வழங்கியுள்ளது 2021 2021-10-29
வெளிநாட்டுச் செலாவணியில் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்காக இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் அட்டைகளைப் பயன்படுத்தல் 2021 2021-08-20
02 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கப்படும் விசேட வைப்புக் கணக்குகளுக்காக ஆண்டிற்கு 2%வரையிலான மேலதிக வட்டி 2021 2021-07-08