பணிப்புரைகள்

வருடம் முக்கிய சொல்
(பணிப்புரைகள் இலக்கம் / பெயர் / முக்கிய சொல்)

72 பெறுபேறுகள் கிடைக்கப்பெற்றன

பணிப்புரைகள் இலக்கம் பெயர் வருடம் வெளியிட்ட திகதி தரவிறக்கம்
01 - 2023 Special Foreign Currency Accounts for investee to facilitate Current Transactions (SFCA - Investee) 2023 2023-02-27
12 - 2022 Special Foreign Currency Account - Short Term Foreign Currency Loans from Overseas (SFCA- Short term Loans) 2022 2022-12-09
11 - 2022 Golden Paradise Visa Programme - Special Accounts 2022 2022-11-08
10 - 2022 Directions issued to Authorized Dealers on Designation of Indian Rupees (INR) 2022 2022-08-26
08 - 2022 தனியாள் வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (PFCAs) 2022 2022-06-30
09 - 2022 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) 2022 2022-06-30
06 - 2022 கொழும்பு துறைமுகநகர முதலீட்டுக் கணக்கு - முதலீட்டாளா் (CPCIA - Investor) 2022 2022-06-28
07 - 2022 கொழும்பு துறைமுகநகர முதலீட்டுக் கணக்கு - முதலீட்டை பெறுபவா் (CPCIA - Investee) 2022 2022-06-28
05 - 2022 வௌிநாட்டு நாணயங்களை வாங்குதல், விற்றல் மற்றும் பாிமாற்றம் செய்தல் மீது நாணயமாற்று வியாபாரத்தில் பிரத்தியேகமாக ஈடுபட்டுள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்ட முகவா்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணிப்புரைகள் 2022 2022-06-15
04 - 2022 விசேட வைப்புக் கணக்கு (SDA) 2022 2022-04-07
03 - 2022 தாய் பாத் நாணயத்தினை குறித்துரைக்கப்பட்ட நாணயமாக்குதல் 2022 2022-03-11
02 - 2022 BFCA பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள் 2022 2022-02-24
01 - 2022 PFCA பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள் 2022 2022-02-24
28 - 2021 நடைமுறைக் கொடுக்கல்வாங்கல்களை வசதிப்படுத்த முதலீட்டினை பெறுபவா்களுக்கான விசேட வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் 2021 2021-12-27
29 - 2021 வியாபார வௌிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCAs) வைத்திருப்போருக்கான வசதிகள் 2021 2021-12-27